Opdag Nyborg Cykleklub
Venskab & Samhørighed

Sidste NYT

Generalforsamling i NCK 2023

af Jakob Krogh Petersen

Invitation til generalforsamling i Nyborg Cykle Klub.

Onsdag den 15. november kl 19.00 på Nyborg gymnasium.

Der er ordinær generalforsamling for nyborg cykle klubs medlemmer og, hvis der er punkter til dagsordenen, skal de sendes til formanden, senest onsdag den 8.11.2023.

Der vil på denne aften være et traktement med lidt spiseligt og kaffe m.m. så der er tilmelding nødvendig senest 9.11.2023.

Tilmelding til Jens Peter mail lj@os.dk eller sms tlf. 24885684.

Med venlig hilsen
Jørn Carl formand

Vores Sponsorer

Førende firamer i hver sin branche