Tilskud

TILSKUD TIL CYKELLØB

Bestyrelsen har besluttet, at der kan gives tilskud til deltagelse i cykelløb og klubarrangerede træningslejre. Bestyrelsen vil følge udviklingen og justere på reglerne, hvor det findes nødvendigt. Skulle reglerne have utilsigtede konsekvenser for klubben, kan bestyrelsen til enhver udlade at betale tilskud.

Der gives tilskud til følgende løb:

Licensløb samt motionsløb arrangeret under DCU og DGI.

For racere gives tilskud til Tic-Tac Cup.
For mountainbikeryttere gives tilskud til den jysk/fynske cup, for nuværende Power Cup For mountainbikeryttere gives tilskud til 8 – 24 timers løb

Betingelsen for tilskud til løb er:

 • At man selv har betalt for løbet
 • At man har deltaget i løbet
 • At det er Nyborg Cykle Klubman stiller op for
 • At man har kørt i Nyborg Cykle Klubs klubtøj

Der gives tilskud til klubarrangerede træningslejre: Træningslejre i ind- og udland Weekendarrangementer

Tilskudsstørrelser, løb – racere og MTB

 • Voksne og unge over 17 år – 60 kr. pr. løb
 • U17 – 50 kr. pr. løb
 • U15 – U13 – U11 – 35 kr. pr. løb
 • Power Cup – tilmelding til enkelte løb – 60 kr. pr. løb 
 • Power Cup – forhånds tilmelding til hele serien – 80 % af startgebyret
 • 8 – 24 timers løb – 80 % af startgebyret
 • Tic-Tac Cup – 80 % af startgebyret 

Klubtur i Danmark og der SKAL køres i klubtøj. Ansøgning skal
sendes til bestyrelsen inden bevillingen. Kr. 1,00 / km

Bropenge

Ved deltagelse i løb på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, der er arrangeret af distrikt Sjælland eller DGI ydes ekstra tilskud til bropenge på 70 kr. pr. løb.
Det forudsættes, at man har benyttet Storbæltsbroen for at komme frem til løbet. Træningsarrangementer arrangeret af Nyborg Cykle Klub Træningslejre, ind- og udland (minimum af 3 dages varighed) 500 kr. pr arrangement Arrangementer af kortere varighed aftales med bestyrelsen forud for arrangementets afholdelse.

Anmodning om tilskud

Hvert enkelt medlem fremsender anmodning om startpenge pr. mail til Lars Aagaard mail: larsaagaard34@gmail.com

Af anmodningen skal det fremgå, hvilke løb man har deltaget i, herunder om det er løb, hvor der også̊ anmodes om tilskud til bropenge. Anmodningen skal indeholde reg. nr. og kontonummer. Frist for indsendelse er den 31. oktober i det år, hvor løbet er foregået.

Ovenstående gælder fra den 1. maj 2023