Tilskud

TILSKUD TIL CYKELLØB

Bestyrelsen har besluttet, at der kan gives tilskud til deltagelse i cykelløb og klubarrangerede træningslejre. Bestyrelsen vil følge udviklingen og justere på reglerne, hvor det findes nødvendigt. Skulle reglerne have utilsigtede konsekvenser for klubben, kan bestyrelsen til enhver udlade at betale tilskud.

Der gives tilskud til følgende løb:
Licensløb samt motionsløb arrangeret under DCU og DGI.

For licensryttere

Klubben betaler den nødvendige chip – tilskud = 100%

Klubben betaler den nødvendige licens – tilskud = 100%

Deltagelse i licensløb – tilskud = 50%


Øvrige

Deltagelse i motionsløb – tilskud = 50%

Deltagelse i enkelte afdelinger af Power Cup – tilskud = 50%

Deltagelse i Power Cup og Spar D. cup, alle afdelinger – tilskud = 80%

Deltagelse i klubarrangerede træningsarrangementer, herunder Harzen, Mallorca, Slette Strand,

etc. – tilskud = 750 kr. pr. deltager

Arrangementer udover ovenstående, aftales med bestyrelsen forud for arrangementes afholdelse.

Betingelsen for tilskud til løb er:

  • At man selv har betalt for løbet
  • At man har deltaget i løbet
  • At det er Nyborg Cykle Klub man stiller op for
  • At man har kørt i Nyborg Cykle Klubs klubtøj

Transport

Kørselsudgifter til træningslejre, dækkes med  Kr. 1,00 pr. kilometer

Bropenge

Ved deltagelse i løb på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, der er arrangeret af distrikt Sjælland eller DGI ydes ekstra tilskud til bropenge på 70 kr. pr. løb.
Det forudsættes, at man har benyttet Storbæltsbroen for at komme frem til løbet. 

Anmodning om tilskud

Hvert enkelt medlem fremsender anmodning om startpenge pr. mail til Lars Aagaard mail: larsaagaard34@gmail.com

Af anmodningen skal det fremgå, hvilke løb man har deltaget i, herunder om det er løb, hvor der også̊ anmodes om tilskud til bropenge. Anmodningen skal indeholde reg. nr. og kontonummer. Frist for indsendelse er den 31. oktober i det år, hvor løbet er foregået.

Ovenstående gælder fra den 1. maj 2024